huasu-1
huasu-2
huasu-3
banner
banner
 • about (3)
 • about (2)
 • about (4)
 • about (1)

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

FT Mount Group dört şahamçadan ybarat:
Şanhaý Huasu, Hangzhou Fangtian, Shaoxing Oryzen we Shaoxing Finer Metal.
Iş, in engineeringenerçilik plastmassalaryny, üýtgedilen plastmassalary we özboluşly çipleri we ş.m. öz içine alýar.

Şeýle hem, FT Mount awtoulag senagatyna awtoulag we kerwen biznesi boýunça ýöriteleşdirilen maýa goýýar, ýüzlerçe patent böleklerini we toplumlaryny öndürýär we üpjün edýär; Shaoxing şäherinde Finer Metal we Oryzen Metal, metal guýma, plastmassa galyndy bölekleri, kebşirleýji turbalar, lazer kesmek we ş.m. öndürýär.

Import we eksport hyzmatyny we logistikany hödürleýän Hangzhou Fangtian 2014-nji ýylda döredildi.

has giňişleýin gör

Gyzgyn önümler

Huasu önümleri

Gyzgyn önümler

FTMount önümleri

Has giňişleýin albomlar üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň

Häzir SORAG
 • OUR SERVICES

  HYZMATLARYMYZ

  Öň satuwdan ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

 • Technology

  Tehnologiýa

  Önümleriň hilini dowam etdirýäris we ähli görnüşleri öndürmäge ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris.

 • Excellent quality

  Ajaýyp hil

  Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.

Iň soňky maglumatlar

habarlar

2021 Hytaýda durnukly plastmassa sergisi

2021-nji ýylyň 3-nji noýabryndan 5-nji noýabry aralygynda Nanjing halkara sergi merkezinde “2021 Hytaý durnukly plastmassa sergisi” 14-nji bäşýyllyk meýilnamanyň birinji ýylydyr.Täze ösüş düşünjesini düýpli durmuşa geçirmek üçin plastmassanyň ýaşyl, daşky gurşawy goramakdaky artykmaçlyklaryny görkeziň ...

Epidemiýa ýagdaýynyň täsirini seljermek ...

Epidemiýa ýagdaýynyň plastmassa pudagyna edýän täsiriniň seljermesi 2020-nji ýylda Ksinguan epidemiýasy başlanaly bäri adamlaryň saglygyna, ykdysadyýetine we jemgyýetine täsir edýär.Hususan-da, epidemiýa daşary söwda islegini azaltdy, önümçilik kuwwatyny peseltdi, gözegçiligi ýokarlandyrdy ...