Biz hakda

FTMount topary öz içine alýar:

“Hangzhou Fangtian Import & Export Co., Ltd” we “Shaoxing Benty Metal Co., Ltd.”

Shaoxing Aoneng Metal Co., Ltd we Şanhaý Huasu Trading Co., Ltd.

01

Hangzhou Fangtian Import & Export Co., Ltd. 2014-nji ýylda döredildi, esasy önümler we iş: El demir ýoly, Grab demir ýoly;Awtobus oturgyjyBuraw üýşmesi;Fin fin

02

“Shaoxing Benty Metal Co., Ltd.” esasan “Caravan” we “Motorhome T” çarçuwasyny, esasy plastinkany, tekizleýjileri, düşek lifti, ekran ekrany, alýumin stol aýagy we ş.m. öndürýän 2016-njy ýylda döredildi.

03

Shaoxing Aoneng Metal Co., Ltd., esasan ISAKIDD HANGER BAR (IP) we ISAKIDD CATHODE öndürýän FTMount tarapyndan satyn alyndy we dolandyryldy.

Şanhaý Huasu Trading Co., Ltd., Şanhaý Şenma In Engineeringenerçilik Plastik Ltd.-iň daşary ýurt marketing agenti hökmünde 2020-nji ýylda döredildi. Önümlerinde in engineeringenerçilik plastmassalary, üýtgedilen plastmassalar, asyl çipler we ş.m. bar.

“Shenma Engineering Plastic Co., Ltd.”Hytaýyň “Pingmei Shenma Group” kompaniýasy himiki we himiki süýüm bilen meşgullanýan iri kärhana.Hytaý Pingmei Shenma toparynyň neýlon plastinkasynyň dolandyryş platformasydyr.Bir Stockanyň gysgaldylyşy “Shenma”, aksiýa kody bolsa 600810.
Şenma, iň ýokary tehniki mazmuna eýe bolan dünýäde iň meşhur tegelek ykdysadyýetli neýlon önümçilik zynjyryna eýe.
Öňdebaryjy önümlerimiziň neýlon 66 önümçilik ýüplügi we şnur matasynyň önümçilik kuwwaty dünýäde birinji ýerde durýar;neýlon 66 duz we neýlon 66 dilim öndürmek kuwwaty Aziýada birinji ýerde durýar."Shenma" markasy "Hytaýyň iň gowy markasy", "Hytaýyň meşhur markasy" we ş.m. ýaly atlara eýe boldy. içerde we daşary ýurtda müşderiler. 2012-nji ýylda neýlon senagat parkynda şnur mata we senagat ýüplük önümçilik liniýalary işe girizildi
2015-nji ýylda güýçlendirilen neýlon senagat parkynda adipik kislotasy we kaprolaktam işe girizildi.

2020-nji ýylyň ahyryna çenli FT MOUNT toparynyň ýyllyk önüm bahasy 8 million ABŞ dollary, satuw mukdary bolsa 10 million ABŞ dollary boldy.

Biziň çözgütlerimiz daşary ýurtly müşderilerden has köp tanaldy we olar bilen uzak möhletleýin we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Biz her bir müşderi üçin iň oňat hyzmaty hödürläris we dostlarymyzyň biziň bilen işleşmegi we özara peýdany ýola goýmagy tüýs ýürekden garşy alarys. Dünýädäki müşderileriň köp taraply hyzmatdaşlygymyz bilen bize gelmegini mähirli garşylaýarys we täze bazarlary bilelikde döredýäris, döredýäris ajaýyp geljegi.

Hakynda

FTMount topary