Eplenýän duş oturgyçlary

Duş oturgyçlarymyz amatly bolar ýaly bukulýar we ýoldan çykýar.Olar ýörite maýyplar, maýyplar we garrylar üçin niýetlenendir.
Suwa düşülýän oturgyçlar çydamly plastmassadan ýasalýar we oturgyçda suw ýygnamaz we howp abandyrmaz ýaly zeýkeş ýerleri bar.

KESELLER

Bu maýyp duş oturgyçlary, islendik maýyp duş üçin hökmany zat, sebäbi ulanyja bu gündelik işi ýerine ýetirmek üçin has amatly ýol berýär.
Oturgyçlar poslamaýan polat çarçuwasy bilen goldanýar, diwara gurulmagy üçin nurbatlar bar.
Diwar taýajyklaryna gurnamak mümkin däl bolsa, maýyp duş oturgyjyny islän ýeriňizde gurnamaga mümkinçilik berýän duş oturgyjyny gurnamak toplumyny hödürleýäris.

Material : 304 we akril
Spesifikasiýa: 450mm; 600mm; gurnama enjamlary bilen 960mm