Aýna süýümli güýçlendirilen neýlon PA66 Güýçlendirilen neýlon 2580

Aýna süýümli güýçlendirilen neýlon PA66 Güýçlendirilen neýlon 2580

Gysga düşündiriş:

Söwda atlary: Şenmamid®2580

Çalt Jikme-jiklikler

Reňk: Gara, tebigy, Düzeltmek

Programma: Mehaniki komponentlerde galkan, fanat, awtoulagyň sowadyjy suw gutusy, dişli, rulon we maşyn gurallary üçin enjamlar

Baha: sanjym synpy ;

Şekil: Pelltes

Görnüşi: 100% Wirgin materialy

Şahadatnama: ISO9001: 20015..ROHS


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

erg

svd

Sorag-jogap

S: Sargydy nädip ýerleşdirmeli?

J: Umumy sargyt maglumatlary sahypamyzda ýa-da e-poçta arkaly iberiň.Işimize we hödürleýän dürli vakuum küýzelerine buýsanýarys.ABŞ bazaryna, Europeanewropa bazaryna we Afrika bazaryna hyzmat etmekde tejribeli.Önümçiligimiziň öňdebaryjy wagtlarynyň belli bir zatlara we önümleriň mukdaryna baglydygyny ýatdan çykarmaň.

S: Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

J: Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem talaplara görä ýöriteleşdirilen gaplamalary ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

S: Sargydy nädip ýerleşdirip bilerin?

J: Ilki bilen PI gol çekiň, depozit töläň, soňra önümçiligi gurarys.Önümçilik gutarandan soň balans tölemeli.Ahyrynda Harytlary ibereris.

S: Sitatany haçan alyp bilerin?

J: Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz.Gözlegiňiziň ileri tutulmagy üçin bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda aýdyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň