Aýna süýümli berkidilen neýlon PA66 Güýçlendirilen neýlon 2599

Aýna süýümli berkidilen neýlon PA66 Güýçlendirilen neýlon 2599

Gysga düşündiriş:

Söwda atlary: Şenmamid®2599


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklar tablisasy

Fiziki aýratynlyklar

Standart

Bölüm

Gymmatlyk

Düşündiriş

ISO 1043

/

PA66-GF50

Dykyzlygy

ISO 1183

kg / m3

1.58

Gysmak

ISO 2577,294-4

%

0.3-0.8

Eremegiň temperaturasy (DSC)

ISO 11357-1 / -3

° C.

260

Mehaniki aýratynlyklar
Dartyş moduly ISO 527-1 / -2

MPa

18000

Dartyş güýji ISO 527-1 / -2

MPa

275

Arakesmede uzalma ISO 527-1 / -2 %

2.5

Flexural Modulus

ISO 178

MPa

15500

Fleksural güýç

ISO 178

MPa

400

“Charpy Notched Impact Strength” (23 ° C) ISO 179 / leA kJ / m2

18

Çarpiniň täsir güýji (23 ° C) ISO 179 / leU kJ / m2

105

Malylylyk aýratynlyklary
Atylylyk deflýasiýasynyň temperaturasy A (1.80 MPa)

ISO 75-1 / -2

° C.

260

Lamangyn
Lamangyn

UL-94

1,6mm

HB

Bellik

Aýna süýümi berkidildi

dfb

Sorag-jogap

S: Nusga alyp bilerinmi?

J: Elbetde, sahypamyzdan saýlamagyňyzy haýyş edýäris, elýeterli 1-2pc nusgasyny hödürläp bileris we ýük bahasyny goşup bileris.

S: MOQ näme?

J: MOQ adatça 25KG-a gelýär.

S: Harytlaryň gelmegi üçin näçe wagt gerek bolar?

J: wagt sebite görä üýtgeýär.Adatça howa bilen 7-15 gün, deňizde 30-50 gün gerek.

S: Hil barada nähili?Synagdan geçdilermi?

J: Zawodlarymyzda önüm öndürmek üçin berk standart bar we synag prosesini ýazga alýan wideolarymyz bar.Sene sahypasyny barlamagy ýa-da göni geňeşçimizden soramagyňyzy maslahat berýärin.

S: Getirilmezden ozal önümleriň hilini nädip üpjün edýärsiňiz?

J: Birinjiden, önümlerimiz berk amal ülňüleri bilen ýokary hilli çig maldan ýasalýar; Ikinjiden, her önümi eltmezden ozal gaplarys; Netijede, harytlary almazdan ozal üns bilen barlarys.

S: Nädip öndürilýär?

J: berk hil ülňüleri diňe bir kepillendirmek bilen çäklenmän, eýsem köp önümçilik prosesimize gatnaşýan akylly enjamlarymyz hem bar.Ynha, YouTube-da görüp boljak önümçilik liniýasynyň wideosy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň