Bosgun rampalar

Düşündiriş

Maýyplar üçin oturgyçlar we hereketli skuterler üçin amatly, ykjam rezin bosagasy bilen ýodajyklar, basgançaklar ýa-da gapy sütünleri sebäpli dörän howplary aýyryň.Hereket gurallary bolanlar üçin gapydan has ygtybarly we aňsat girmäge kömek etmek üçin aňsat we elýeterli çözgüt bermek.

Aýratynlyklar

  • Süýşmeýän ýer0
  • Dürli belentliklerde bar
  • Güýçli we çydamly material
  • Dürli belentliklere uýgunlaşyp bilýär

GÖRNÜŞLI RUBBER

Rampa, islegleriňize görä kesilip bilinýän, çydamly süýşmäge çydamly gaýtadan işlenen kauçukdan ýasalýar.

Ölçeg :

L: 1170mm D: 200mm H: 25mm

L: 1290mm D: 400mm H50mm