Termoplastiki neýlon aýna süýümi güýçlendirilen neýlon 1370

Termoplastiki neýlon aýna süýümi güýçlendirilen neýlon 1370

Gysga düşündiriş:

PA6Önümçilik aýratynlyklary

  1. Mechanokary mehaniki güýç
  2. 2. Ajaýyp himiki garşylyk we ýangyç garşylygy
  3. 3. heylylyk durnuklylygy we ýalyn saklaýjy
  4. 4. Easyeňil işlemek we ýerüsti häsiýet
  5. 5. Iň ýokary täsir emlägi, PA66 bilen deňeşdiriň

 

Çalt jikme-jiklikler Model belgisi: Şenmamid®1370L.

Material: Poliamid 6

Programma: Awtoulag, elektrik enjamlary, senagat ugurlary.

Bahasy: Sanjym derejesi ; Ekstruziýa derejesi

Görnüşi: 100% Wirgin materialy

Şahadatnama: ISO9001: 2015..ROHS.UL.

Paket: 25KG

Üpjünçilik ukyby: aýda 5000 tonna / tonna


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň köp satylýan Hytaý neýlon mata we dokma mata bahasy, daşary ýurtly müşderileri biz bilen iş hakda pikir alyşmak üçin çagyrýarys.Müşderilerimize ýokary hilli önümler we çözgütler we ajaýyp hyzmat berip bileris.Hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyzyň gowy boljakdygyna we iki tarap üçinem ajaýyp geljege eýe boljakdygyna ynanýarys.

Aýratynlyklar tablisasy

Fiziki aýratynlyklar

Standart

Bölüm

Gymmatlyk

Düşündiriş

ISO 1043

PA6-GF35

Dykyzlygy

ISO 1183

kg / m3

1.41

Gysmak

ISO 2577,294-4

%

0.3-0.9

Eremegiň temperaturasy (DSC)

ISO 11357-1 / -3

° C.

220

Mehaniki aýratynlyklar
Dartyş moduly ISO 527-1 / -2

MPa

12000

Dartyş güýji ISO 527-1 / -2

MPa

200

Arakesmede uzalma ISO 527-1 / -2 %

-> n

Flexural Modulus

ISO 178

MPa

10000

Fleksural güýç

ISO 178

MPa

285

“Charpy Notched Impact Strength” (23 ° C) ISO 179 / leA kJ / m2

15

Çarpiniň täsir güýji (23 ° C) ISO 179 / leU kJ / m2

88

Malylylyk aýratynlyklary
Atylylyk deflýasiýasynyň temperaturasy A (1.80 MPa)

ISO 75-1 / -2

° C.

210

Lamangyn
Lamangyn

UL-94

1,6mm

HB

Bellik

Aýna süýümi berkidildi

Fiziki görnüş we ammar

Önümler gury görnüşde, adatça silindr görnüşli bölejikler bilen üpjün edilýär, ulanylyş aňsatlygy üçin çyglylyga garşy torbalarda gaplanýar.Gaplamagyň standarty 25 kg paketdir we şertnama laýyklykda beýleki gaplamalar hem üpjün edilip bilner.Packhli paketleri möhürlemeli we gaýtadan işlemezden öň açmaly.Gury materialyň howadan çyglylygyny siňdirmezligi üçin önümler gury otagda saklanmalydyr.Käbir materiallary çykarsaňyz, bukjany seresaplylyk bilen möhürlemeli.Önümleri döwülmedik haltalarda saklap bolýar.Tejribäniň görkezişi ýaly, materiallar köp mukdarda baklarda saklanýar we suwuň siňdirilmegi gaýtadan işlemäge ýaramaz täsir etmeýär.Sowuk şkafda saklanýan materiallar, kondensasiýa bilen bölejiklerden gaça durmak üçin otag temperaturasynyň deňagramlylygyna ýetmeli.

Howpsuzlyk

Önüm maslahat berilýän şertlerde gaýtadan işlenilse, eremek durnukly we zyýanly maddalar we gazlar ýokary molekulýar agram polimeriniň zaýalanmagy bilen öndürilmez.Beýleki termoplastiki polimerler ýaly önümler aşa ýylylyk ýa-da ýanmak ýaly aşa ýylylyk energiýasy berlende peselýär.MSDS arkaly jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz.

Bellikler

Bu maglumatlar kompaniýanyň häzirki bilimlerine we tejribesine esaslanýar.Önümlerimiziň ulanylmagyna we gaýtadan işlenmegine täsir edip biljek köp faktor bar, kompaniýa ulanyjylaryň synag synaglaryny geçirmeginiň zerurlygyny aradan aýyrmaýar.Şeýle hem bu maglumatlar belli bir programmalaryň laýyklygyny ýa-da käbir çykyşlaryň ygtybarlylygyny kepillendirmeýär.Islendik düşündiriş, çyzgylar, fotosuratlar, maglumatlar, ululyklar, agramlar we ş.m. duýduryşsyz üýtgäp biler, ýöne ylalaşylan şertnamalary öz içine almaýar.Önümlerimiziň ulanyjylary eýeçiligiň we bar bolan kanunlaryň we düzgünleriň berjaý edilmegini üpjün etmeli.Önümiň ygtybarlylygy üçin bize ýa-da satuw agentimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň