Habarlar

 • 2021 Hytaýda durnukly plastmassa sergisi

  2021-nji ýylyň 3-nji noýabryndan 5-nji noýabry aralygynda Nanjing halkara sergi merkezinde “2021 Hytaý durnukly plastmassa sergisi” 14-nji bäşýyllyk meýilnamanyň birinji ýylydyr.Täze ösüş düşünjesini düýpli durmuşa geçirmek üçin plastmassanyň ýaşyl, daşky gurşawy goramakdaky artykmaçlyklaryny görkeziň ...
  Koprak oka
 • Epidemiýa ýagdaýynyň plastmassa pudagyna edýän täsiriniň derňewi

  Epidemiýa ýagdaýynyň plastmassa pudagyna edýän täsiriniň seljermesi 2020-nji ýylda Ksinguan epidemiýasy başlanaly bäri adamlaryň saglygyna, ykdysadyýetine we jemgyýetine täsir edýär.Hususan-da, epidemiýa daşary söwda islegini azaltdy, önümçilik kuwwatyny peseltdi, gözegçiligi ýokarlandyrdy ...
  Koprak oka
 • Şenmanyň neýlon 66 senagat ýüplüginiň ilkinji partiýasy

  Birnäçe gün öň Hytaý Pingmei Shenma Group şnur matasyny öndürýän şereket; sekiz sany baş egriji neýlon 66 senagat ýüplüginiň ilkinji partiýasy önümçilik liniýasyndan üstünlikli çykaryldy.Neýlon 66 senagat reňkli ýüplügiň üstünlikli öndürilmegi, resmi taýdan önümçilige girendigimizi görkezýär ...
  Koprak oka